Din korg

Fortsätt handla Gå till kassan
Label

KÖPVILLKOR

Affärsvillkor


1. ALLMÄN INFORMATION

Denna hemsida, www.seeland.com, erbjuds av Outfit International A/S,
org.nr. 15049847, +46 840839148, webshop@seeland.com. Var vänlig kontakta vår Sales Support om du upplever problem med din beställning på hemsidan eller i övrigt när du använder hemsidan. 

E-post: webshop@seeland.com
Telefon: +46 840839148, telefontid 8-16
Vanlig post: Outfit International A/S, Greve Main 10, DK-2670 Greve, Danmark

Om det finns delar av villkoren du inte förstår, rekommenderar vi att du tar kontakt med Sales Support innan du börjar handla på hemsidan.


2. VIKTIG UPPLYSNING

LÄS NOGA IGENOM AFFÄRSVILLKOREN INNAN DU HANDLAR NÅGOT på seeland.com

Dessa affärsvillkor (Villkoren) är tillämpliga när du beställer eller köper varor på hemsidan. Affärsvillkoren kan ibland uppdateras (t.ex. för att avspegla ändring av teknik, vår affärsmodell, vår systemkapacitet eller av relevanta lagar och bestämmelser) och vi ber dig därför att godkänna Villkoren varje gång du handlar hos oss. Varje hänvisning till "dig" eller "din" avser dig i egenskap av användare av hemsidan och varje hänvisning till ”vi”, ”oss” eller ”våra” avser seeland.com

Godkänner du inte Villkoren kan du inte beställa eller köpa varor på hemsidan.

Du har rätt att utan grund frånträda detta avtal senast 30 dagar efter den dag du eller någon av dig utsedd tredje man, dock inte befraktaren, får varorna i sin fysiska besittning. Läs mer under Ångerrätt.

Köplagens bestämmelser om fel gäller för ditt köp, vilket innebär att du har vissa i lag fastställda garantier för att varan är avtalsenlig. Läs mer under Varor som fellevererats eller är behäftade med brist.

Beställning

Online-butiken är öppen dygnet runt, men kan vara stängd på grund av underhåll. Vi försöker så långt möjligt utföra sådant underhåll nattetid.

En beställning som görs allmän helgdag behandlas påföljande vardag.

Du måste ha fyllt minst 18 år för att köpa varor på hemsidan och måste ha ett av oss godkänt och giltigt kreditkort. Har du inte fyllt 18 år måste du ha rättslig grund för att ingå ett avtal med oss.

Vi kan bara verkställa din order om leveransadressen är en privat- eller företagsadress i något av de länder som finns i listan Vi skickar till. Vi levererar inte till postboxar.

Vi förbehåller oss rätt att häva avtalet om köp vid någon av nedanstående situationer, utan att vara skyldiga att betala ersättning eller stå för andra kostnader:

- dina betalningsuppgifter är inte riktiga eller kan inte verifieras,

- din beställning har gjorts i syfte att bedra eller liknande eller har gjorts i anslutning till en straffbar handling eller annan olaglig verksamhet,

- det uppstår ett oavsiktligt fel på hemsidan, t.ex. ett betalningsfel eller liknande, eller

- vi har grund för att tro att du inte har fyllt 18 år.

Avtal kan endast ingås via hemsidan. Vi behandlar inte beställningar som skickas per e-post, brev eller fax.

När under beställningsprocessen blir du bunden av din beställning?

Innan du gör beställningen kan du ändra de uppgifter du har skrivit in, däribland leverans- och fakturauppgifter eller betalningsuppgifter. Du kan också byta varorna i din kundvagn eller radera dem.

När du klickar på Gå till betalning visas ett kvitto på din skärm. Från denna tidpunkt är du bunden av ditt köpeavtal. Läs mer under Ångerrätt.

Var god kontakta vår Sales Support om du gjort något fel när du gjort beställningen – de är redo att hjälpa dig.

Du får en orderbekräftelse per e-post.

Efter avtalets ingående gäller reglerna om ångerrätt, se nedan.

Avtalets språk

Avtalet kan ingås på danska, svenska, norska, tyska eller engelska. 

Tillgång till avtalet

Du får en bekräftelse per e-post på avtalets innehåll och en länk till dessa Villkor. Vi sparar ingångna avtal, däribland orderbekräftelsen, under en viss tid och vi rekommenderar att även du sparar dessa dokument, eftersom de därefter inte nödvändigtvis kommer att vara tillgängliga på hemsidan. Mer information återfinns nedan under Följ din beställning och visa historik.

Åtgärder mot bedrägeri 

För att kunna skydda dig och våra andra kunder mot bedrägeri och upprätthålla en hög grad av säkerhet för köp online, kan vi genomföra verifikationskontroller. Verifikationskontroller kan omfatta de data du skickar när du beställer på hemsidan, däribland din adress och dina betalningsuppgifter.


3. BETALNINGSMEDEL

Vi accepterar följande betalningsmedel

- MasterCard
- Visa
- PayPal

Kontrollsiffror (Card Verification Value, CVV)

Betalar du med kreditkort blir du ombedd att ange kortets kontrollsiffror. Du finner de tre kontrollsiffrorna på kreditkortets baksida, oftast till höger. Kontrollsiffrorna krävs för att betalningen ska kunna genomföras och för att upprätthålla en hög grad av säkerhet. Det kan även finnas andra motsvarande säkerhetsåtgärder.

3D Secure

För Visa heter lösningen Verified by Visa, för MasterCard heter lösningen MasterCard SecureCode och för Dankort heter lösningen Dankort Secured by Nets.

För dig i egenskap av användare av lösningarna är den enda skillnad du upplever den mellan de olika logotyperna. Alla i Danmark utställda betalkort kan användas i säkerhetslösningen. Som kortinnehavare ska du säkerställa att det finns ett mobilnummer knutet till kortet. Du knyter ett mobilnummer till ett kort via din nätbank, i samband med handel på internet eller via länken på denna sida. För att knyta ditt mobilnummer till ditt eller dina kort måste du använda BankID. Ditt penninginrättning kanske redan har knutit ditt mobilnummer till ditt eller dina kort.

Betalningsmetod

När din vara lämnar vårt lager för att levereras dras din betalning enligt den betalningsmetod du har valt.

PRISER OCH LEVERANS

Alla angivna priser på varor, leveranskostnader och andra kostnader anges inklusive skatt, moms och avgifter.

Kostnader som rör leverans, frakt eller porto kan variera och läggs till för respektive beställning.

Valuta

Priserna på hemsidan anges i den valuta som gäller för ditt land. Var god använd funktionen för att välja land längst ned på hemsidan om du vill ändra ditt val av land. Din leveransadress avgör i vilken valuta du debiteras.

Var god notera att en ändring av land till vilket leverans ska göras kan påverka pris och leveranskostnader.

Du kan betala i någon av följande valutor:
- Svenska kronor (SEK)

Leverans 

Vi skickar till:
- Sverige

Leveransvillkor

Varor levereras till den leveransadress som anges vid beställning. Vi levererar endast till privat- och företagsadresser – inte till postboxar.

Din vara kommer att levereras någon av veckodagarna måndag till fredag. Vilken tid på dagen leverans sker beror på i vilket land den sker och vilken fraktfirma som används.

Varorna ska kvitteras vid mottagandet. Det behöver inte nödvändigtvis vara du som kvitterar. Sålunda kan personer på leveransadressen (t.ex. en familjemedlem, en bekant, en receptionist osv.) kvittera mottagandet med bindande verkan för dig.

Vid privatleverans kommer den fraktfirma vi använder att göra minst ett leveransförsök. Vid leveransförsöket lämnar fraktfirman en avi med närmare upplysningar till dig om eventuella möjligheter att själv hämta ut leveransen. Fraktfirman kommer normalt att behålla varan i upp till 14 dagar innan den skickas tillbaka till oss som icke-levererad.  Var god observera att fraktfirman även kan leverera varan till din granne, om du har samtyckt till detta och om omständigheterna så tillåter.

Var god observera att du står faran för varan efter att den levererats. Ser emballaget ut att vara skadat bör du neka att ta emot varan. Vill du klaga på eventuella fel eller brister måste du informera oss om det – läs mer under Varor som fellevererats eller är behäftade med brist.

Separata leveranser

Består din beställning av flera varor förbehåller vi oss rätt att göra separata leveranser. Separata leveranser kan bli nödvändigt om vissa varor är försenade eller inte finns på lager vid leveranstillfället. Du kommer att informeras om din beställning blir föremål för separata leveranser. Du kommer inte att krävas på ytterligare leveranskostnader vid separata leveranser.

Följ din beställning och visa historik

På orderbekräftelsen, dvs. det e-brev med vilket Outfit International A/S bekräftar mottagandet av anbudet om köp, kan du via länken i mitten klicka på Track & Trace-numret och följa försändelsen på DHL hemsida. Mer information finns i avsnittet Leverans ovan. Läs mer om försändelse här https://se.harkila.com/sv-se/frakt-och-leverans4. ÅNGERRÄTT (gäller endast konsumenter)

Du har rätt att inom 30 dagar utan grund frånträda detta avtal.

Ångerfristen utlöper 30 dagar efter den dag du eller någon av dig utsedd tredje man, dock inte befraktaren, får varorna i sin fysiska besittning.

Har flera olika varor beställts med en beställning men levererats var för sig (dvs. separata leveranser) utlöper ångerfristen 30 dagar efter den dag du eller någon av dig utsedd tredje man, dock inte befraktaren, får den sista varan i sin fysiska besittning.

Består en vara av flera partier eller delar utlöper ångerfristen 30 dagar efter den dag du eller någon av dig utsedd tredje man, dock inte befraktaren, får det sista partiet eller den sista delen i sin fysiska besittning.

För att utöva ångerrätten måste du underrätta oss (se kontaktuppgifter nedan) om ditt beslut att frånträda detta avtal i ett otvetydigt e-brev. Du kan, men måste inte, använda nedanstående standardformulär för att utöva ångerrätt. Använd den retursedel som medföljer i paketet med den ursprungliga leveransen.

Ångerfristen har respekterats om du skickar ditt meddelande om att utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Provning av varan och emballage

Du är endast ersättningsskyldig för eventuell minskning av varans värde som orsakas av annan hantering än vad som erfordras för att fastslå varans art, egenskaper och på vilket sätt den fungerar. Du kan med andra ord prova varan på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik, men du får inte ta den i faktiskt bruk.

Har varan provats utöver vad som följer av ovanstående beskrivning anser vi den vara använd, vilket betyder att du om du ångrar köpet bara får tillbaka en del eller inget av köpesumman, beroende på varans kommersiella värde.

Vi för över den slutliga återbetalningen till det betalkort som användes för att genomföra köpet senast 30 dagar efter att ha mottagit varan.

Du måste sända tillbaka varan i originalemballaget.

Vidare bör du ombesörja att varan är ordentligt förpackad när du skickar tillbaka den. Du står själv faran för kollit och varorna tills vi tar emot dem. Spara därför postens kvitto och eventuellt Track & Trace-nummer.

Följder av att du ångrar dig

Utövar du din ångerrätt enligt detta avtal återbetalar vi alla betalningar vi har mottagit från dig, inbegripet leveranskostnader (dock inte extrakostnader på grund av att du själv valt någon annan leveransmetod än den billigaste formen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar efter den dag då vi fått meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi gör en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använt vid den ursprungliga transaktionen, med mindre du uttryckligen har samtyckt till något annat. Under alla omständigheter debiteras du inte någon avgift av något slag till följd av återbetalningen.

Vi kan innehålla återbetalningen tills vi har fått varorna i retur eller du har uppvisat dokumentation som styrker att du har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först.

Vi bär kostnaderna i samband med att varorna återsänds.

Du måste returnera varorna eller lämna dem till oss:

Outfit International A/S, Att: Aftersale, Greve Main 10, DK-2670 Greve, Danmark, utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter den dag då du har informerat oss om att du utövar avtalets ångerrätt. Fristen har respekterats om du returnerar varorna innan de 30 dagarna har löpt ut.

Vi rekommenderar att du sparar postkvittot som bevis på att du har lämnat kollit till posten/fraktfirman.

Du är endast ersättningsskyldig för eventuell minskning av varors värde som orsakas av annan hantering än vad som erfordras för att fastslå varornas art, egenskaper och på vilket sätt de fungerar.5. REKLAMATION

Är din vara behäftad med en brist eller om vi har levererat fel varor, ber vi dig kontakta vår After Sales-avdelning via vårt kontaktformulär: https://se.seeland.com/sv-se/kontakta-oss​

Du bör neka att ta emot varan om du redan när fraktfirman vill leverera den konstaterar bristen m.m.

När du kontaktar Sales Support måste du uppge ordernummer och eventuellt artikelnummer och beskriva vad det är för fel med varan osv.

Du ansvarar inte för kostnader i samband med returnering av en vara behäftad med brist eller som fellevererats. Vi återbetalar naturligtvis köpesumman och de ursprungliga leveranskostnaderna när vi fått varan i retur, med mindre du får en ny vara i stället för den ursprungliga.6. ÖVRIGA FRÅGOR

Uppdatering av hemsidan


Vi gör vårt bästa för att uppdatera hemsidan och säkerställa att priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varorna är riktiga. Stavfel, fel i priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varorna kan emellertid uppstå och ibland upptäcker vi att fel pris har angetts för en vara.

Force majeure

Vi ansvarar inte för dröjsmål eller bristande fullgörande av våra skyldigheter avseende Villkoren, om dröjsmålet eller bristen på fullgörande orsakas av händelser som faller utom vår rimliga kontroll.

Hela avtalet

Dessa Villkor utgör de fullständiga villkoren för avtalet mellan oss.

Ogiltighet

Om en eller flera av bestämmelserna i Villkoren skulle förklaras helt eller delvis ogiltig, ska övriga bestämmelser fortsatt äga tillämpning.

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt det avtal som ingås med dig till tredje man. Sådan överlåtelse förutsätter naturligtvis att standarden på den service du får inte blir lägre. Vi underrättar dig om en eventuell överlåtelse. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till en sådan eventuell framtida överlåtelse. Samtidigt godkänner du att dina rättigheter, från den tidpunkt då vi underrättat dig om överlåtelsen, endast kan göras gällande mot relevant tredje man.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Var god läs vår integritetspolicy, i vilken vi redogör för hur vi använder de personuppgifter du lämnar till oss i samband med beställningsförfarandet och din användning av hemsidan i övrigt.

Klagomål 

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta vår Sales Support om du vill klaga på en vara som du har köpt hos oss. Vår Sales Support kan du kontakta antingen per e-post eller vanlig post. Kontaktuppgifter för vår Sales Support hittar du under Allmän information ovan. https://se.seeland.com/sv-se/kontakta-oss​

Ett klagomål om en produkt eller tjänst kan lämnas in till Center for Complaints, House of Commons, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klaga till Centret för klagomål via klagomålens portal för underhuset (länk)

Du kan också använda EU-kommissionens online-portal för klagomål. Det är särskilt relevant om du är konsument och bosatt i ett annat EU-land. Du kan lämna in klagomål via denna länk: http://ec.europa.eu/odr. När du anför ett klagomål måste du ange vår e-postadress: webshop@seeland.comLagval och behörig domstol

Varje avtal som ingås mellan oss med tillämpning av dessa Villkor är underkastade dansk rätt. Eventuell tvist i samband med vårt avtal, inbegripet avtalets existens eller giltighet, ska underställas behörig domstol i Danmark.

Standardformulär för att utöva ångerrätt

(detta formulär ska bara fyllas i och sändas tillbaka om ångerrätten utövas)

– Till [här förs näringsidkarens namn, fysiska adress och i förekommande fall faxnummer och e-postadress in]:

– Jag/vi ___________ meddelar härmed att jag/vi ___________ vill göra gällande ångerrätten i anslutning till mitt/vårt ___________ avtal om köp av följande varor ___________

– Beställt den ___________/mottaget den ___________

– Konsumentens namn ___________

– Konsumentens adress ___________

– Konsumentens namnunderskrift ___________ (endast om formulärets innehåll meddelas på papper)

– Datum ___________